Obchodní podmínky


Vstupem na stránky Sexino.cz souhlasím s obchodními podmínkami

Uživatel služby čestně prohlašuje, že je mu více jako 18 let a že dosáhl zletilosti. Pokud se uživatel nachází ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od zákonů České republiky, uživatel potvrzuje, že splňuje veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mu více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nachází a nebo jehož je státním příslušníkem

Nikdy neposkytnu přístup k serveru Sexino.cz a to ani zprostředkovaně, osobě mladší 18 let.

Seznamka na serveru Sexino.cz je určena k inzerci osob i organizací včetně inzerce erotické.

Sexino.cz je osobní, eroticky zaměřený, seznamovací server. Může obsahovat mnoho sexuálně orientovaného materiálu ať již v textové, zvukové nebo obrazové formě.

Uživatel služby nese zodpovědnost za veškeré dodané texty, odkazy, obrázky a jiný obsah.

Uživatel služby souhlasí s tím, že sexuálně orientovaný materiál je oprávněn užívat jen v soukromí.

Uživatel služby prohlašuje, že sexuálně orientované materiály ho neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuje dobrovolně. Dále prohlašuje, že veškeré materiály uvedené na těchto stránkách neposkytne žádným osobám nesplňující zákonné předpoklady zletilosti státu, ve kterém se daná osoba nachází, nebo jehož je občanem.

Emailovou adresu vkládejde pouze do políčka k tomu určenému, zabráníte tak spamovacím robotům vás následně obtěžovat nevyžádanou poštou.

Autorská práva k obrazovým materiálům zaslaným na server musí být majetkem zadavatele inzerátu.

Inzeráty v rozporu se zákony ČR budou smazány.

Je zakázáno vkládat inzeráty za jinou osobu.

Přidání inzerátu je dobrovolně a nejsem pod nátlakem ani pod vlivem omamných látek.

Vkládání inzerátů je zakázáno používat osobní a kontaktní údaje jiných osob.

Inzeráty nesmí obsahovat odkazy na žádné www stránky, a to ani formou adresa.cz či adresa.com atd., a to ani v textu inzerátu, v jeho nadpisu, ani v ilustračních obrázcích.

Jsou zakázány odkazy na stránky porušující autorský zákon.
Možné je inzerovat pouze věci z oblasti erotiky, a to zboží i služby, vyjma konkurenčních erotických seznamovacích služeb.

Provozovatel systému si vyhrazuje právo kdykoli změnit jakoukoliv součást systému, či úpravu těchto pravidel bez nutnosti upozornění uživatelů.

Provozovatel systému je oprávněn zobrazovat uživatelům libovolnou reklamu.

Provozovatel serveru neručí za úspěšné seznámení ani za zneužití veřejně poskytnutých informací třetí stranou.

Provozovatel serveru neodpovídá za pravdivost uživateli uvedených údajů.

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo vymazat či upravit jakýkoli inzerát, a to i bez udání důvodu.

Po vložení inzerátu je k jeho zveřejnění nutná aktivace pomocí SMS, jinak se inzerát nebude zobrazovat.

Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo v zakódovaném tvaru, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Provozovatel Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Provozovatele. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím služby KONTAKTY v menu.